Zelfevaluatie en training

Zelfevaluatie

Om de rol van commissaris goed te kunnen vervullen is het van belang dat de leden over de juiste individuele kwaliteiten beschikken en dat zij als team effectief samenwerken. Een gestructureerde zelfevaluatie maakt het functioneren van individuele leden en de Raad als collectief inzichtelijk en draagt daarmee bij aan het beter functioneren van de Raad.

Raderwerk begeleidt Raden van Toezicht bij hun (periodieke) zelfevaluatie. We hanteren een methode waarbij aandacht is voor zowel de ‘harde’, beleidsmatige als de ‘zachte’ gedragskant van het functioneren. Dat betekent dat de zelfevaluatie zich niet alleen richt op het goed voldoen aan codes of het toepassen van voorschriften, processen en aanwezigheid van deskundigheid, maar zich ook richt op het persoonlijk functioneren en het gedrag in de interactie met bestuurders.

Training

Wilt u zich als Raad verdiepen in (actuele) thema’s. Raderwerk verzorgt training op o.a. de volgende thema’s:

  • Stakeholders
  • Rapportage en risicomanagement: Hoe krijgen we de informatie die we nodig hebben, zonder overladen te worden?
  • Leiderschap en reflectie
  • Organisatieontwikkeling en HR

Specifiek voor woningcorporaties:

  • Portefeuille- en vastgoedsturing
  • Woningwet, prestatieafspraken huurderparticipatie
  • Afwegingen beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en sociale opgave

Workshop DiSC

Om meer inzicht te krijgen in uw eigen communicatie en gedrag in relatie tot uw andere teamleden, kunt u bij ons een DiSC-training volgen. Samen met uw team gaan we kijken hoe de onderlinge communicatie effectiever kan door meer begrip en minder conflict.

Hier vindt u meer informatie over de DiSC en de workshop die we aanbieden.