Werving en selectie

Werving is intensief, tijdrovend, én tegelijkertijd een uniek moment om nieuwe competenties aan uw raad van toezicht of bestuur toe te voegen. Een mooie gelegenheid om te herijken; welke competenties hebben we en welke hebben we nodig voor de toekomst.

Raderwerk helpt u om uw strategische visie te vertalen naar profielschetsen, waarbij we niet alleen naar kennis en ervaring kijken, maar juist ook naar psychologische kenmerken, groepsdynamiek, waarden en drijfveren. Daarnaast ontzorgen we u in het administratieve proces van adverteren, communicatie met kandidaten en planning.

Juist het publieke domein verdient dienend leiderschap. Hierin willen we ons als Raderwerk onderscheiden. Eerder voerde Raderwerk wervingsopdrachten uit voor Baston Wonen en de Autoriteit Woningcorporaties. Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe wij met de werving van deze toezichthouder ons motto ‘verfrist bestuur en toezicht’ waargemaakt hebben bij Baston Wonen.

We komen graag langs voor een vrijblijvende kennismaking.

Kwaliteit

We volgen de sollicitatiecode van het NVP-2009 (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement), wat inhoudt dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met kandidaten en opdrachtgever omgaan. Daarnaast hanteren we ook de AVG met betrekking tot het minimaliseren van dataverzameling en het vernietigen van kandidaat gegevens na afronding van de procedure.

Een ander kwaliteitscriterium voor Raderwerk is, dat we alle kandidaten die afgewezen worden, direct de reden van afwijzing geven. De reden hiervoor is tweeledig: Allereerst vinden we dat kandidaten die de moeite hebben genomen om te solliciteren, het verdienen om de reden direct te horen, zonder dat ze dit moeten navragen. Zo kunnen ze hiervan ook leren voor toekomstige sollicitaties. Daarnaast houdt het ons ook voortdurend scherp op onze eigen integriteit: Is ons motief om iemand af te wijzen zo zuiver, dat we dat ook tegen de kandidaat durven zeggen. Als dit niet zo is, is de reden van afwijzing geen goede reden.