Vacatures

Directeur Jenaplan basisschool De Carrousel

 • Gouda

Website De Carrousel

Wij, Jenaplanschool De Carrousel in Gouda, zoeken een nieuwe

Directeur (0,6-1,0 fte)

De verbindende schakel tussen bestuur en school (leerkrachten, ouders, leerlingen).

Context                       Na een periode met een interim-directeur zijn we met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 op zoek naar een directeur die continuïteit brengt en ons helpt in het verder versterken van onze Jenaplan identiteit. Het team bestaat voor ongeveer de helft uit zeer ervaren Jenaplandocenten en voor ongeveer de helft uit nieuwe instroom. De betrokkenheid van ouders en leerkrachten is groot. De Carrousel is ver in handelingsgericht werken en heeft het kind écht centraal staan. 

Met een nieuwe, vaste directeur wil De Carrousel continuïteit vinden. Daarbij hoort het verder verankeren van de Jenaplanidentiteit, teamontwikkeling en PR. De grote betrokkenheid van ouders en leerkrachten is een groot goed en vraagt van de directeur een open houding en ook duidelijkheid en sturing.

Over De Carrousel     De Carrousel is een dynamische basisschool, gevestigd in een groene omgeving aan de rand van de wijk Bloemendaal in Gouda. Wij bieden een veilige, warme plek voor iedereen. Kinderen voelen zich bij ons gehoord en gezien en gaan met plezier naar school.

Jenaplanschool           De Carrousel is een Jenaplanschool: er zijn stamgroepen met kinderen uit twee opvolgende leerjaren. Binnen de stamgroepen wordt veel geleerd van elkaar, er wordt veel gespeeld, gewerkt (samen of individueel), onderzoek gedaan en gepresenteerd. Het onderwijs op een Jenaplanschool is gebaseerd op vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering.

In de nieuwe directeur zoeken we iemand die het gedachtengoed van Jenaplan uitdraagt, dus: open naar de wereld, gericht op samenwerken, creatief en sturend vanuit vertrouwen in medewerkers en leerlingen.

Eenpitter                    De Carrousel is een zogenaamde éénpitter in Gouda, met een vrijwillig ouderbestuur. Met 320 leerlingen en 35 personeelsleden staat de vereniging voor kwalitatief hoogstaand Jenaplanonderwijs. De school wordt gekenmerkt door een grote ouderparticipatie.

Van de nieuwe directeur vraagt dit dat hij/zij de verbinding legt tussen bestuur en organisatie. Daarbij is een nauwe samenwerking met het bestuur van belang. De taakverdeling nu is dat de directeur verantwoordelijk is voor het onderwijsbeleid, aansturing van personeel en organisatie, het leveren van input voor de begroting, het bewaken van financiën en het aangaan van contracten. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de contacten met belanghebbenden en vertegenwoordigt hij/zij het bestuur in diverse overlegorganen.

Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het strategisch beleid, financiën en huisvesting.

Het jaarverslag wordt door een externe partij gemaakt en ook op HRM-zaken is ondersteuning beschikbaar.

Het bestuur wil in open dialoog met de nieuwe directeur naar de optimale taakverdeling en samenwerking. Daarbij is het bestuur ook bezig met het mogelijk veranderen van het besturingsmodel.

Functie-eisen

We zoeken in de nieuwe directeur iemand die:

 • Passie voor het ontwikkelen van kinderen en het (Jenaplan)onderwijs heeft;
 • Onderwijsbeleid ontwikkelt en onderwijskwaliteit waarborgt;
 • Leidinggevende talenten heeft (bij voorkeur ervaring als leidinggevende en/of afgeronde schoolleidersopleiding): In staat is te sturen zonder directief te zijn en met behoud van eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en gericht is op de ontwikkeling van het team en individuele teamleden;
 • Een open en nieuwsgierige houding heeft (bij voorkeur ervaring) en een ambassadeur van het Jenaplanonderwijs is;
 • Ervaring in of talent voor financiën en HRM heeft;
 • Flexibel is en goed kan schakelen op alle niveaus: bestuur, medewerkers, leerlingen, IB, MR.

Wat De Carrousel te bieden heeft

 • Een warme en betrokken groep leerkrachten en ouders;
 • Een positie met invloed, omdat er intensief samengewerkt wordt met het bestuur…
 • … en zichtbaar resultaat, omdat direct ook de vertaling kan worden gemaakt naar de school;
 • Een jaarcontract met uitzicht op vast met salaris in schaal DB (max 4.791 per maand o.b.v. fulltime).

Procedure   

Raderwerk begeleidt deze procedure. Voor vragen kunt u contact opnemen met Robert de Heer (directeur Raderwerk): 06-53233930 of via email: rdeheer@raderwerk.com

De procedure is als volgt:

 • Sollicitaties kunnen gestuurd worden tot en met 3 mei per mail: mailto:info@raderwerk.com
 • Op 7 en 8 mei voert Raderwerk in Gouda de eerste gesprekken
 • Op 16 mei stelt bespreekt Raderwerk de kandidaten met het bestuur van De Carrousel
 • In de week van 22 mei voert de selectiecommissie (2 bestuursleden, 2 MR leden (1 ouder, 1 leerkracht) de gesprekken.
 • Kort daarop volgt een kennismaking met het personeel.
 • Doel is om per 1 augustus 2019 te starten.

Raderwerk volgt de NVP-code en de AVG. Daarnaast krijg je als kandidaat van ons een gemotiveerde afwijzing, mocht je niet uitgenodigd worden voor gesprek. Wat we natuurlijk wel hopen :). Je gegevens worden, indien nodig, integraal gedeeld met de opdrachtgever, De Carrousel. Psychologische testen, een VOG en een referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Solliciteer via LinkedIn

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@raderwerk.com