Onderzoek governance woningcorporaties afgerond

Robert de Heer heeft zijn scriptie over de governance bij woningcorporaties afgerond. Hij schreef deze scriptie ter afronding van zijn MBA aan Tias in Tilburg.

De belangrijkste conclusie is dat de governance van woningcorporaties effectief is, maar dat de huidige Woningwet te gedetailleerd en te veel rule-based is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de woningcorporaties intern gefocust zijn, terwijl de bedoeling juist was om dichter bij de huurders en de kerntaak te komen. Juist kleine corporaties hebben moeite om hun continuïteit te waarborgen.

Bestuurders en toezichthouders hebben moeite met reflectie en de positie van stakeholders. Huurders hebben moeite met zichzelf te organiseren en met de complexiteit van de materie waar ze over moeten meedenken.

De Woningwet zorgt ervoor dat de regels gevolgd worden, maar deze regels passen niet bij de realiteit. In de leefwereld is creativiteit en het in samenwerking creëren van publieke waarde nodig. Hiervoor is het nodig dat het wantrouwen van de landelijke overheid vermindert en de corporaties sterker worden in hun zelfregulering en waardengericht toezicht.

Vanuit de passie om de governance van maatschappelijke organisaties blijvend te versterken, start Robert per 1 januari met een nieuw bedrijf dat zich richt op governance, met name op werving en selectie, training en coaching van raden van toezicht en bestuur.

Daarnaast organiseren we in maart een bijeenkomst waarin de dilemma’s uit de scriptie uitgediept worden en waarin we tot meer inzicht over bovenstaande en andere dilemma’s willen komen.

Wilt u de uitgebreide publiekssamenvatting (Nederlands) en de gehele scriptie (Engels) ontvangen en op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Mail naar info@raderwerk.com en we houden u op de hoogte.


Download mijn scriptie over governance