Inspiratiesessie “PlatformCorporatie en Governance”

Datum:           28 Januari 2021
Locatie:          Droom te Beuningen
Tijd:                14:00 – 17:00 uur
PE-punten:   2PE

Onlangs verscheen de publicatie ‘PlatformCorporatie”. Strekking van de publicatie is dat een woningcorporatie niet individueel in staat is om de optelsom van nieuwe, opkomende uitdagingen het hoofd te bieden. Gepleit wordt voor structurele vormen van samenwerking met uiteenlopende partijen en daarbij de mogelijkheden van nieuwe digitale technologieën aan te grijpen om effectieve samenwerkingsplatforms te vormen.

De publicatie beschrijft alternatieve waardecreatiemodellen die richting geeft waarin woningcorporaties zich kunnen ontwikkelen naar nieuwe vormen van netwerksamenwerking.
Inherent aan het samenwerken met verschillende partijen die nodig zijn om de uitdagingen in het hoofd te bieden zijn conflicterende waarden en belangen, visies en zienswijzen. Dit vraagt om een meervoudige waardenafweging, waarbij focus op resultaten en processen verschuift naar focus op onderliggende waarden van alle relevante partijen, ofwel de gedeelde maatschappelijke opgave. Dat vraagt dat bestuur en toezicht een strategisch partnerschip aangaan waarbij zij zich tot elkaar weten te verhouden op basis van en gedreven door waarden.

Nieuwe partnerships leiden dankzij nieuwe technologieën tot nieuwe waardecreatiemodellen, waarin operational excellence niet langer alleen zaligmakend is. De modellen maken het mogelijk de doelstellingen uit te breiden en hiermee te voldoen aan de opdrachten van de Aedes-Agenda 2020-2023 en nieuwe wensen vanuit de samenleving.

Klaar voor de toekomst, maar hoe?
We herkennen het waarschijnlijk allemaal. Inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen in je werkgebied is één van de moeilijkste taken van bestuurders en toezichthouders. De wereld om ons heen staat niet stil en tegelijkertijd dwingen het wettelijk kader, de stijgende belastingdruk en de explosief stijgende bouwkosten ons bijna tot een bedrijfsmodel waarin efficiency en kostenreductie centraal staan. Dit staat met elkaar op gespannen voet.
De opkomst van nieuwe technologie maakt het mogelijk om onze horizon te verbreden in samenwerking met onze (nieuwe) partners, maar doordat we vaak opgesloten zitten in ons eigen paradigma van operational excellence komen we er niet aan toe dit te

verkennen en met nieuwe denkrichtingen en oplossingen te komen. Het gevolg is dat nieuwe ideeën en mogelijkheden niet landen en er een sterke neiging is gewoon maar door te gaan op de ingeslagen weg.

Programma
Doel van de inspiratiessessie “PlatformCorporatie en governance” is om met een aantal vooruitstrevende bestuurders en toezichthouders, in dialoog het spanningsveld te verkennen en toekomstgericht na te denken over de mogelijkheden en gevolgen voor de huidige corporatiepraktijk.

De agenda van de bijeenkomst:

  1. Inspirerende inleiding door Frans de Vijlder van de Hoge School Arnhem Nijmegen (HAN) over Netwerk governance
  2. Cor Snoeijs (Stekademy) Toelichting PlatformCorporatie (“toekomst, maar misschien ook nu al?”)
  3. Dialoog, geleid door Wendy Kemper (HAN)
  4. Welke voorzichtige conclusies kunnen we trekken en wat hebben we geleerd?
  5. Mogelijk vervolg?

Investering
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. We vragen alleen om vooraf de publicatie te lezen.
Voor deze bijeenkomst worden 2 PE-punten voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties toegekend.

Ben je erbij?
Graag nodig ik je uit voor deze inspiratiesessie op 28 januari 2021.
Locatie: DROOM! Beuningen
Schoenaker 10
6641 SZ Beuningen
De ontvangst van de bijeenkomst is om 14:00 uur, start 14:30 uur en wordt om 17:00 uur afgerond.
Aan deelname zijn 2 PE punten gekoppeld.

Kunnen we rekenen op je komst?

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@raderwerk.com
Wil je een introducé meenemen? Dat kan. Geef svp even zijn of haar naam en e-mailadres door bij jouw aanmelding.