Publicaties

Publicaties

De wijsheid van Zomergasten

In Zomergasten van afgelopen zondag gaf Marleen Stikker een geweldig inzicht in het verschil tussen discussie en dialoog.

Discussie is een spel, wat gaat over winnen en verliezen, met als doel zelfbevestiging. In plaats van echt te luisteren, hebben mensen de neiging hun eigen denken te bevestigen. Terwijl de ander praat, denk je al aan je weerwoord. Het is moeilijk om deze ontkrachting van je eigen denkbeelden op te zoeken, maar het maakt je wel een interessanter mens, het verrijkt je perspectieven. En het brengt dilemma’s verder.

Dat is ook het doel van Raderwerk, niet om de waarheid ge achterhalen, of mensen een podium te geven die hun standpunt goed kunnen verwoorden of verkopen, maar om echt naar elkaar te luisteren en te leren. De reactie van Roger Planje op onze bijeenkomst van 23 maart gaf dit mooi weer. Dit zoeken naar wijsheid door dialoog blijven we doen!

Scriptie: De RvC en innovatie

In april 2018 zag ik een berichtje van Lisanne van den Berg langskomen waarin ze RvC-leden zocht, die mee wilden werken aan haar onderzoek naar de invloed van de samenstelling van de RvC op de innovativiteit van de organisatie. Omdat ik uit eigen ervaring weet hoe lastig het is om met de juiste mensen in contact te komen, bood ik haar mijn hulp aan. Samen wisten we al snel een aantal RvC-leden te bereiken die mee wilden werken aan het onderzoek. Dit leverde een mooi onderzoek op. Ook vroeg ik Lisanne om haar onbevangen mening over (toezichthouders van) woningcorporaties te geven. Hoe vaak krijg je tenslotte de kans om met een frisse blik naar jouw werkelijkheid te kijken? Dit leverde het volgende artikel op.

Nieuwe wegen in governance

In maart verzorgde Raderwerk een bijeenkomst waarin de drie grootste dilemma’s uit het onderzoek van Robert de Heer besproken werden. Tegelijkertijd was dit ook de lancering van Raderwerk. Bekijk hieronder de sfeerimpressies, de hoogtepunten uit de gesprekken over de 3 dilemma’s, en de reacties van deelnemers.

Governance inspecties AW

De externe toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties (AW) heeft verslag gedaan van de governance inspecties die ze in 2017 uitvoerde. De meeste onderzochte corporaties werden als voldoende beoordeeld. Voldoende betekent dat ze in hoofdlijnen voldoen aan het minimum (zie onderstaande figuur) voor de governance. Overigens is het goed om te weten dat dit minimum door de loop van de tijd omhoog zal gaan. Werk aan de winkel dus.

Onderzoek governance woningcorporaties afgerond

Robert de Heer heeft zijn scriptie over de governance bij woningcorporaties afgerond. Hij schreef deze scriptie ter afronding van zijn MBA aan Tias in Tilburg.

De belangrijkste conclusie is dat de governance van woningcorporaties effectief is, maar dat de huidige Woningwet te gedetailleerd en te veel rule-based is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de woningcorporaties intern gefocust zijn, terwijl de bedoeling juist was om dichter bij de huurders en de kerntaak te komen. Juist kleine corporaties hebben moeite om hun continuïteit te waarborgen.