Over ons

Kernwaarden

Integriteit:

  • We behandelen de relaties met onze klanten en kandidaten en de informatie die ze delen vertrouwelijk en gebruiken deze niet anders dan voor het doel waartoe deze ons verstrekt zijn.
  • We hebben geen (schijn van) belangenverstrengeling.
  • In onze opdrachten doen we geen dingen die strijdig zijn met onze eigen overtuigingen, of met de overtuigingen van de betrokkenen.
  • Onze klanten betalen ons evenredig aan de meerwaarde die we voor hen creĆ«ren, we verrijken ons niet via onze klanten, dus via maatschappelijk geld.

Zelfreflectie:

  • In ons handelen reflecteren we steeds bij onszelf en bij elkaar of onze intenties en motieven zuiver zijn.
  • We moedigen zelfreflectie bij onze klanten en kandidaten aan. We dagen daartoe uit, maar dwingen niet af.

Transparantie:

  • We stellen onze klanten en kandidaten niet voor onaangename verrassingen; en verwachten van hen dat ze dat ook niet bij ons doen.
  • We geven een eerlijke voorstelling van zaken, en zijn zo volledig mogelijk over procedures en werkwijze.

Mocht u onverhoopt gedrag zien, waarvan u twijfelt of dit in overeenstemming is met bovenbeschreven kernwaarden; meld het ons dan alstublieft. Daarmee helpt u ons om bovenstaande waar te (blijven) maken.

Robert de Heer, directeur Raderwerk

Klik hier voor algemene voorwaarden