Inspiratiesessie “PlatformCorporatie en Governance”

Datum:           28 januari 2021
Locatie:          Digitaal via Teams
Tijd:                14:00 – 17:00 uur
PE-punten:   2PE

Klaar voor de toekomst, maar hoe?

We herkennen het waarschijnlijk allemaal. Inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen in je werkgebied is één van de moeilijkste taken van bestuurders en toezichthouders. De wereld om ons heen staat niet stil en tegelijkertijd dwingen het wettelijk kader, de stijgende belastingdruk en de explosief stijgende bouwkosten ons bijna tot een bedrijfsmodel waarin efficiency en kostenreductie centraal staan. Dit staat met elkaar op gespannen voet.
De opkomst van nieuwe technologie maakt het mogelijk om onze horizon te verbreden in samenwerking met onze (nieuwe) partners, maar doordat we vaak opgesloten zitten in ons eigen paradigma van operational excellence komen we er niet aan toe dit te verkennen en met nieuwe denkrichtingen en oplossingen te komen. Het gevolg is dat nieuwe ideeën en mogelijkheden niet landen en er een sterke neiging is gewoon maar door te gaan op de ingeslagen weg.

Platformcorporatie en netwerkgovernance  

Doel van de inspiratiessessie “PlatformCorporatie en governance” is om met een aantal vooruitstrevende bestuurders en toezichthouders te verkennen hoe je als bestuurder of toezichthouder kunt inspelen op toekomstige ontwikkelingen in je werkgebied en wat daarvoor nodig is. Onderligger voor de dialoog is de onlangs verschenen publicatie PlatformCorporatie.

Strekking van de publicatie is dat een woningcorporatie niet individueel in staat is om de optelsom van nieuwe, opkomende uitdagingen het hoofd te bieden. Gepleit wordt voor structurele vormen van samenwerking met uiteenlopende partijen en daarbij de mogelijkheden van nieuwe digitale technologieën aan te grijpen om effectieve samenwerkingsplatforms te vormen.

Inherent aan het samenwerken met verschillende partijen die nodig zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden zijn conflicterende waarden en belangen, visies en zienswijzen. Dit vraagt om een meervoudige waardenafweging, waarbij focus op resultaten en processen verschuift naar focus op onderliggende waarden van alle relevante partijen, ofwel de gedeelde maatschappelijke opgave. Dat vraagt dat bestuur en toezicht een strategisch partnerschap aangaan waarbij zij zich tot elkaar weten te verhouden op basis van en gedreven door waarden.

Programma

  • 14.00 uur   Inloop
  • 14.30 uur   Welkom
  • 14.30 uur  Inleiding door lector Frans de Vijlder
  • 15.15 uur   Reactie op inleiding en toelichting op PlatformCorporatie door Cor Snoeijs
  • 15.30 uur   Dialoog onder leiding van Wendy Kemper
  • 16.30 uur   Welke voorzichtige conclusies kunnen we trekken en wat hebben we geleerd?
  • 17.00 uur   Afronding en mogelijk vervolg?

Investering
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. We vragen alleen om vooraf de publicatie te lezen.
Voor deze bijeenkomst worden 2 PE-punten voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties toegekend.

Kunnen we rekenen op je komst?

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@raderwerk.com, ook voor vragen kun je ons hier bereiken.
Wil je een introducé meenemen? Dat kan. Geef svp even zijn of haar naam en e-mailadres door bij jouw aanmelding.

Graag tot 28 januari!