En waar zijn deze parels?

Het laatste deel van de blogreeks over diversiteit is wat langer blijven liggen, omdat het even druk was met een aantal opdrachten. Maar daar is ‘ie dan:

In de voorgaande blogs (1. Diversiteit, 2. Dimensies van diversiteit, 3. Teamsamenstelling, 4. Pre screening en 5. Opleiden) heb ik een lans gebroken voor diversiteit, en de optie opgeworpen om een onervaren toezichthouder toe te voegen aan uw raad. Maar waar wie zijn deze potentiële toezichthouders? Hoe maken we mensen die deze competenties hebben zichzelf ervan bewust dat toezicht houden mogelijk iets voor hen kan zijn?

Dit is de zoektocht waar ik me de komende maanden op ga storten. Volgens mij zijn er twee uitdagingen die te tackelen zijn:

  1. Onbekendheid met wat toezicht houden is, en of het iets voor je kan zijn: Mijn inschatting is dat veel mensen (juist uit minder vanzelfsprekende hoek voor toezicht houden) geen goed beeld hebben wat toezicht houden is. Diversiteit is vaak ook een uitdaging van twee kanten: De zittende groep moet de meerwaarde inzien van meer diversiteit, maar ook de groep die we tot op heden weinig terugzien in raden van toezicht en bestuur, moet uitgenodigd, verleid, bewust gemaakt worden, enz. dat toezicht houden iets voor hen kan zijn.
  2. Onbekendheid met de sector: Dit speelt mijns inziens vooral bij woningcorporaties. Onderwijs en zorg zijn sectoren waar mensen van nature al mee te maken krijgen, maar woningcorporaties zijn vrij onbekend bij een groot deel van Nederland. Daarbij speelt dat de wereld van woningcorporaties ook wel wat complexer en kapitaalintensiever is dan bv. onderwijs, waardoor de risico’s groter zijn. Durf je dit als startend toezichthouder én als raad aan?

Onlangs begeleidden we de wervingsprocedure voor Baston Wonen. Door de stabiliteit van de Raad van Commissarissen, was er ruimte voor een startend lid. We hebben veel tijd gestoken in het actief benaderen van kandidaten, en hen veelal voor het eerst kennis laten maken met het vak van toezichthouden. Dit leverde op dat er voor deze positie meerdere kandidaten waren die goed zouden passen en ook enthousiast geworden waren, maar die nog niet eerder hadden nagedacht over een toezichthoudende rol. Deze parels zijn dus te vinden, maar het parelduiken kost tijd.