Een goede organisatiecultuur is niet vanzelfsprekend

Eén van de belangrijke pijlers bij Raderwerk is dat wij willen zorgen voor een goede dynamiek en cultuur binnen de organisatie. Bij de werving en selectietrajecten nemen wij dit altijd mee als factor waar actief op geselecteerd en in geïnvesteerd moet worden. Dat vinden wij vanzelfsprekend, maar dat is het blijkbaar niet overal: Nederland is één van de vijf landen die in de Corporate Governance Code2 concreet ingaat op de waarborging van een goede organisatiecultuur. Dat blijkt uit onderzoek van RSM in Rotterdam en TIAS in Tilburg, waarin ze 88 nationale corporate governance codes hebben vergeleken.

Wat maakt de Nederlandse corporate governance code tot best practice?

Net als de codes van Brazilië, Jordanië, Nieuw-Zeeland en Engeland, gaat die van Nederland in op de organisatiecultuur en de verantwoordelijkheid die bestuurders en commissarissen daarin hebben. In Nederland is bijvoorbeeld een gedragscode verplicht, moet de organisatiecultuur besproken worden met het medezeggenschapsorgaan en dient in het bestuursverslag ingegaan te worden op de waarden en effectiviteit van de gedragscode.

Wat maakt de organisatiecultuur dan zo belangrijk?

Uit eerder onderzoek3 is gebleken dat de organisatiecultuur een positieve invloed heeft op de teameffectiviteit als er een cultuur heerst met gedeelde waarden en gemeenschappelijke doelen. Als je deze waarden en doelen waarborgt in een gedragscode en voldoende bespreekt, zal dit de kwaliteit van de samenwerking versterken. Bovendien zal een gezonde organisatiecultuur een positief effect hebben op de tevredenheid van medewerkers, een betere dienstverlening richting klanten en meer ruimte voor discussie en innovatie4.

Hoe zorg je voor een goede organisatiecultuur?

De waarborging van een goede organisatiecultuur is een goed begin en het naleven daarvan is een goed vervolg. Toch kan je tegen moeilijkheden aanlopen die de concrete invulling in de weg kunnen staan. Hoe zorg je voor een blijvend gezonde cultuur als je het niet met elkaar eens bent? Wat als je niet goed bij elkaar aansluit? Wat als er weinig draagvlak is voor jouw strategieën en visies? Wij gaan graag samen op met je op zoek naar oplossingen. Wij denken graag met je mee door middel van (coachings)gesprekken, assessments of trainingen om op die manier toe te werken naar een goede organisatiecultuur. Want Raderwerk verfrist bestuur en toezicht!

 

Bronvermelding
  1. https://www.duurzaam-ondernemen.nl/organisatiecultuur-vaak-vergeten-in-corporate-governance-codes/
  2. https://www.mccg.nl/?page=5178
  3. Christensen, C. A., Van Steenbergen, E. F., Coffeng, T., Wiegman, L. R., & Ellemers, N. (2018). Bouwen aan een gezonde organisatiecultuur in de financiële sector: inspiratie voor compliance officers met lef. Tijdschrift voor Compliance2018(3), 187-195.
  4. Nieuwmeyer, R. (2008). Effectief verbeteren: een studie naar de invloed van het teamklimaat, de organisatiecultuur en het teamfunctioneren op de effectiviteit van verbeterteams. Erasmus Universiteit.