De wijsheid van Zomergasten

In Zomergasten van afgelopen zondag gaf Marleen Stikker een geweldig inzicht in het verschil tussen discussie en dialoog.

Discussie is een spel, wat gaat over winnen en verliezen, met als doel zelfbevestiging. In plaats van echt te luisteren, hebben mensen de neiging hun eigen denken te bevestigen. Terwijl de ander praat, denk je al aan je weerwoord. Het is moeilijk om deze ontkrachting van je eigen denkbeelden op te zoeken, maar het maakt je wel een interessanter mens, het verrijkt je perspectieven. En het brengt dilemma’s verder.

Dat is ook het doel van Raderwerk, niet om de waarheid ge achterhalen, of mensen een podium te geven die hun standpunt goed kunnen verwoorden of verkopen, maar om echt naar elkaar te luisteren en te leren. De reactie van Roger Planje op onze bijeenkomst van 23 maart gaf dit mooi weer. Dit zoeken naar wijsheid door dialoog blijven we doen!