Start Omhoog Feedback Inhoud Zoeken

Raderwerk

 

 

Start
Omhoog

Techniek in het basisonderwijs     
Het Onderwijs TechnoCentrum Haaglanden heeft onderzoek verricht onder 310 basisscholen in de regio Haaglanden. Dit onderzoek richtte zich er op hoeveel aandacht de scholen aan techniek geven, op welke manier dit gebeurd en of er behoefte is aan uitbreiding van aandacht voor technische lessen. Op basis van deze gegevens bekijken we op welke manier het Onderwijs TechnoCentrum Haaglanden een ondersteunende rol op het terrein van promotie van techniek kan spelen in het basisonderwijs.


In september ontvingen de geselecteerde 310 basisscholen in de regio Haaglanden een enquête over de staand van zaken met betrekking tot techniek in het basisonderwijs. 112 scholen (36%) hebben de enquête ingevuld en teruggestuurd.

Eerste uitkomsten van de enquête
Alle onderzochte basisscholen besteden minder dan één uur per week, vaak incidenteel, aandacht aan techniek. Techniek maakt geen deel uit van het curriculum. 25% van de basisscholen geeft helemaal geen aandacht aan techniek. Als reden wordt hiervoor opgegeven: gebrek aan tijd en lesmateriaal. Indien aandacht aan techniek wordt besteedt maakt men hiervoor gebruik van techniekkisten, wordt techniek geïntegreerd binnen het bestaande lesprogramma, of komt er een gastdocent. Ook bedrijfsbezoeken en techniekdagen komen voor bij deze scholen. Meer dan 75% van de scholen geven aan meer aan techniek te willen doen.

Onderzoekscijfers
75% van de scholen geeft op enigerlei wijze aandacht aan techniek
67% van deze scholen wil meer aandacht aan techniek besteden.
89% van de scholen die nu niets doen met techniek geeft aan dit wel te willen doen.
Gebrek aan tijd (72%), lesmateriaal (72%) en of kosten (50%) zijn de redenen om nu geen techniek te (kunnen) geven.
98% wil op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van techniek binnen het basisonderwijs.

Mogelijke activiteiten en projecten
We hebben de mogelijke activiteiten, welke door de scholen zelf zijn aangegeven, in een tabel naast elkaar gezet.


  Scholen die reeds onderwijzen in techniek Scholen die nog niet onderwijzen in techniek
Projecten 33% 46%
Lesprogramma 36% 50%
Bedrijfsbezoeken 22% 32%
Gastdocenten 22% 54%
Techniek integreren in het bestaande lesprogramma 38% 50%
In de enquête is de scholen verzocht meerdere opties aan te geven


Uit de tabel blijkt duidelijk dat de scholen zelf er de voorkeur aan geven om techniek te integreren in de bestaande lessen. De scholen die geen techniek onderwijzen willen graag gastdocenten of zien techniek binnen het lesprogramma aan bod komen.

Het is duidelijk dat de scholen veel interesse hebben voor techniek. Daarentegen weet niet iedere school hoe hiermee om te gaan. Scholen geven in de enquête expliciet aan behoefte te hebben aan begeleiding, daar het onderwijzend personeel de handen vol heeft aan haar huidige taken en soms ook de technische kennis niet in huis heeft.

Bron: www.otc-haaglanden.nl

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan a.j.tijhof@zonnet.nl.
Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2003