Start Omhoog Feedback Inhoud Zoeken

Raderwerk

 

 

Start
Omhoog
Mill en St. Hubert

Programmabegroting

De Gemeenten in Nederland zijn als gevolg van de nieuwe Gemeentewet verplicht in 2004 een ander begrotingsboekwerk te presenteren.

De Gemeenteraad stelt een programmabegroting vast. Dit is een begroting op basis van de door de Raad aangegeven richting van beleid. Zo'n beleidsvisie wordt een raadsprogramma genoemd. 

De programmabegroting is ingedeeld in programma's (beleidskeuzes). De programmabegroting kan beschouwd worden als het contract tussen de Raad en het College. De Raad geeft opdracht aan het College om de in de begroting verwoorde keuzes uit te voeren.

Het College maakt op haar beurt een productenraming(begroting). Dit is een begroting op detailniveau en vormt het contract tussen het College en het ambtelijk management. 

Het implementeren van een programmabegroting vergt een gedegen aanpak, waarbij alle actoren: Raad, Griffie, College, Ambtelijk management, afdelingsleiding etc. bij betrokken moet zijn. En natuurlijk moet er ook een rol zijn voor de inwoners!

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Procesvoorstel programmabegroting 2005

 

Programmajaarrekening

In 2005 moet voor het eerst een programmajaarrekening worden gemaakt. Dit is een nieuwe vorm van jaarrekening. Deze moet natuurlijk aansluiten bij de programmabegroting 2004. 

De programmajaarrekening is ingedeeld volgens de programma's zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting.

Raderwerk is nu bezig hiervoor een plan van aanpak te maken. Binnenkort verschijnt deze op de site.

 

 

 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan a.j.tijhof@zonnet.nl.
Laatst bijgewerkt: 26 mei 2004