Start Omhoog Feedback Inhoud Zoeken

Raderwerk

 

 

Start
Omhoog

Afgeronde projecten in 2000, 2001, 2002

Hieronder krijgt u een indruk van de projecten die in de afgelopen 3 jaar zijn ge´mplementeerd en afgerond

Project

      Kunstproject basisschool Hellevoetsluis.

Raderwerk heeft geadviseerd bij de projectopzet en -uitvoering van een kunstproject op de  basisschool de Wateringhe te Hellevoetsluis. De kunstenaar Johan van Konijnenburg voert het project in het schooljaar 2003 - 2004 uit. 

Project

      Programmabegroting Gemeente Mill & Sint Hubert (2003)

Voor deze gemeente heeft Raderwerk een kort traject op maat gemaakt ten behoeve van de invoering van de programmabegroting. Het traject betrof een tweetal workshops over doel en werking van de nieuwe begrotingsvorm en het proces van realisatie. Er is een workshop gehouden voor de leden van de raad, de commissies en het Management Team. En er is een workshop gehouden voor afdelingshoofden, MT, afdeling financiŰn en relevante budgethouders.

Project 

T-actie: transport (2000), productie (2001),communicatie (2002), constructie (2003)

Techniekpromotietraject voor het basisonderwijs in de regio Rijnmond. Projectco÷rdinatie: planning, administratie, marketing, financiering. Projectontwikkeling en -evaluatie. Advisering en verantwoording richting projectco÷rdinator en bestuur.

 

Project

Robotgames pilot Rotterdam (2002)

Regionale co÷rdinatie van pilotproject Robotgames analoog aan het Firstproject uit de V.S. Het betreft een techniekpromotie ten behoeve van het 2e leerjaar basisvorming in samenwerking met Lego mindstorms. Ontwikkelen informatiebrief en website. 

 

Project

Zelfanalyse 2001 Grote Steden Beleid Schiedam

Het houden en uitwerken van interviews met diverse personen binnen de organisatie. Het ontwikkelen van een wegingmethodiek ten behoeve van een kwalitatieve weging van de projecten uit het Meerjaren Ontwikkelings Plan Schiedam.

Project

Euro implementatie

Co÷rdinatie en informatieluik ten behoeve van de sector met betrekking tot de invoering van de Euro binnen de diensten van de sector.

Project

Begeleiding extern onderzoek Schiedamse Theaters.

Formulering opdracht, selectie onderzoekbureaus, correspondentie betrokkenen in en extern gemeente, verslaglegging en rapportages naar bestuur en ambtelijk management. Begeleiding onderzoekbureau.

Project

 Begeleiding extern onderzoek Schiedamse  Musea.

Formulering opdracht, selectie onderzoekbureaus, correspondentie betrokkenen in en extern gemeente, verslaglegging en rapportages naar bestuur en ambtelijk management. Begeleiding onderzoekbureau gedurende het onderzoek.

 

 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan a.j.tijhof@zonnet.nl.
Laatst bijgewerkt: 14 maart 2004