Start Omhoog Feedback Inhoud Zoeken

Raderwerk

 

 

Start
Omhoog

Good Practice Communicatie 

Het project T-actie heeft een heel mooi lespakket over communicatie opgeleverd. Basisschool de Phoenix uit Rozenburg heeft het ontwikkeld.

 Hieronder kunt u de "oplegger" lezen behorende bij het lespakket. 

Het hele lespakket kunt u downloaden op : www.kennisbanktechniek.nl

 

Communicatie; van rooksignaal naar @penstaart !

 

Onder deze titel is het derde projectjaar van T-actie in het schooljaar 2001-2002 gestart. T-actie is een promotietraject om techniek onder de aandacht te brengen van leerkrachten in het basisonderwijs in de regio Rijnmond. Via het promotieproject worden manieren gezocht om scholen (370 in potentie) zover te krijgen dat ze meer aandacht aan techniek schenken. Kernwoorden bij het project zijn: lesontwikkeling, wedstrijd, attitudeverandering en overdracht.

Uit het project is de volgende lessencyclus gekomen,  gemaakt door basisschool De Phoenix te Rozenburg.

 

Doel en eisen

 

Het project had in 2001-2002 het thema communicatie. Op basis van een brochure met lessuggesties, een workshop voor leerkrachten, steun van Pabo-studenten en georganiseerde excursies naar relevante bedrijven en of instanties zijn leerkrachten van de deelnemende scholen aan de slag gegaan om een leskist te maken over communicatie.

Voorwaarden hierbij zijn:

*  leerlingen moeten manieren van communiceren in het verleden en het heden kunnen vergelijken

*  de aspecten van techniek: ontwerpen, maken en gebruiken moeten erin aanwezig zijn

*  de leerlingen moeten de opdracht probleemoplossend uitvoeren.

*  leerlingen moeten zelfstandig met de leskist kunnen werken

*  de leskist moet door andere scholen kunnen worden nagemaakt

De kist moet een aantal onderdelen bevatten om het zelfstandig werken te bevorderen en om de kist compleet te houden. Te denken valt hierbij aan inhoudsopgaven, handleidingen, werkbladen etc. etc.

 

Resultaat

 

Het resultaat van het project is een groot aantal leskisten waarvan bijgaande leskist van de basisschool De Phoenix hier als good practice wordt aangereikt.

 

De leskistbeschrijving gaat uitvoerig in op de aanpak en uitvoering en laat een evaluatie niet buiten beschouwing.

Tevens wordt aandacht gegeven aan vakoverstijgende onderwerpen uit de lespraktijk.

Leermomenten

 

Een projectkist als deze heeft invloed op het reguliere takenpakket en dito urenbesteding in de basisschool. Toch heeft tijdens gesprekken met de leerkracht en de directie van de school het volgende duidelijk gemaakt.

*  De school draait nu voor het tweede jaar mee in het project T-actie en er is een duidelijke andere mening ten aanzien van techniek bij de leerkrachten te constateren. Niet meer zo negatief als zijnde dat techniek “ingewikkeld”is.

*  De leerlingen die het voorgaande project hebben meegedaan (2000-2001) zijn nog steeds enthousiast over het project. Leerlingen die inmiddels de school hebben verlaten hebben spijt dat ze dit jaar niet mee konden doen.

*  Op basis van voorgaande is dit jaar gekozen voor een bredere groep leerlingen opdat het “doorgeven” sneller kan plaatsvinden binnen de school.

*  Het deelproject “ een tijdschrift maken” was zo’n groot succes voor de leerlingen (interactief taalonderwijs) maar ook voor de schoolleiding en de ouders dat besloten is dat als vast onderdeel van het reguliere taalonderwijs binnen de school te borgen. Afspraken hierover binnen de school, het schoolbestuur en bedrijfsleven zijn hierover gemaakt.

*  De zelfredzaamheid van de leerlingen is vergroot door de voortdurende terugkoppeling naar de leerlingen over de bereikte resultaten tijdens het project. De leerling is zich bewust gemaakt van het eigen handelen en hoe hierin eventueel bij te sturen.

*  Tijdens het project bleek dat het redelijk eenvoudig is om vakoverstijgend te werken. Techniek is immers overal en communicatie helemaal.

*  Het aantal leerkrachten dat zich bezighield met techniek in school is vergroot en vormen een hecht geheel. De steen in de vijver heeft gewerkt want het aantal en hun enthousiasme groeit.

 

 Informatie over het project T-actie:

Raderwerk

Aart J. Tijhof

Cricketpad 16

3223 EB Hellevoetsluis

T 06 244 52 484

a.j.tijhof@zonnet.nl

 

T-actie is een project van KMR/werkgroep Hand in Hand voor de techniek.

De werkgroep Hand in Hand voor de techniek wil door middel van promotie een grotere instroom bewerkstelligen naar technische opleidingen en beroepen. www.Kmr.nl

 

 

 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan a.j.tijhof@zonnet.nl.
Laatst bijgewerkt: 10 januari 2004